Choose your languageEnglishEspañolDeutschFrançais

Privacyverklaring le Bump Studio

Dit is de privacyverklaring van le Bump Studio, een Besloten Vennootschap onder Nederlands recht gevestigd aan de Van Woustraat 66H te Amsterdam. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief geworden. Met onderstaande verklaring geven wij aan hieraan te voldoen.

Contactgegevens le Bump Studio

De data verantwoordelijken van le Bump Studio zijn Semra Gökce en Hüsne Afsar.
Zij zijn te bereiken via love@lebumpstudio.com

Van Woustraat 66H
1073 LN AMSTERDAM
www.lebumpstudio.com
+31(0)641153879
KVK Nr. 85048623

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe le Bump Studio daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doel jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens.

le Bump Studio

Je leest op dit moment de privacyverklaring van le Bump Studio. le Bump Studio maakt een uniek kunstwerk van jouw (zwangere) lichaam in de vorm van kunst op maat.
Er zijn verschillende situaties waarbij jouw gegevens door le Bump Studio verzameld worden. le Bump Studio gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

  1. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met le Bump Studio via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer om een afspraak te boeken of een le Bump product te kopen.

  2. Het vervaardigen en toesturen van de producten: Om het kunstwerk te kunnen maken, maken wij een fotoscan van jouw (zwangere) lichaam. Deze fotoscan bestaat uit een digitale 3D-weergave van jouw lichaam. Deze fotoscan wordt zorgvuldig en beveiligd bewaard. Daarnaast gebruiken we je adresgegevens om het kunstwerk op te kunnen sturen. Je digitale file wordt niet op een andere manier gebruikt, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

  3. Voor het technisch en functioneel beheer van de website: De website van le Bump Studio verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens Verstrekking (en verwerking) van de hierboven onder 1 en 2 genoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze dienstverlening aan jou mogelijk te maken.

Derden

le Bump Studio verkoopt / deelt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. le Bump Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden vijf jaar bewaard door le Bump Studio. Hierna heeft le Bump nogmaals jouw uitdrukkelijke toestemming nodig om jouw gegevens vijf jaar te bewaren.

  1. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met le Bump Studio via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. le Bump Studio zal deze gegevens voor een termijn van vijf jaar bewaren.

  2. Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden na vijf jaar verwijderd.

  3. Het maken van de fotoscan: De file die we van jou bewaren is geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar op basis van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Je digitale bestand wordt – indien je daar toestemming voor hebt gegeven – voor een termijn van vijf jaar kosteloos bewaard. Zo is er bij schade of verlies altijd de mogelijkheid om een nieuw exemplaar te bestellen. Als je die toestemming niet verleent, wordt de file binnen twee maanden na verzending van het kunstwerk vernietigd.

Beveiliging

le Bump Studio maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. le Bump Studio beschermt deze persoonsgegevens op een wijze die redelijkerwijze van haar verwacht mag worden. De persoonsgegevens die door le Bump Studio worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via een beveiligd systeem.

Jouw rechten

  1. Recht op inzage: Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij le Bump Studio vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met le Bump Studio.

  2. Recht op wissen, beperken van de verwerking of bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij le Bump Studio vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

  3. Klachtbehandeling: wij vragen je contact met ons op te nemen als je een klacht hebt. Dit kan door te e-mailen naar love@lebumpstudio.com.

Een verzoek m.b.t. bovenstaande rechten kan aan le Bump Studio gericht worden door een e-mail te versturen naar Semra Gökce via love@lebumpstudio.com. Het streven is om binnen een maand te reageren. Afhankelijk van de complexiteit kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Privacy Statement

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen worden in deze privacyverklaring gepubliceerd.

Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: 01 januari 2023.

© le Bump 2022 — Voorwaarden Privacy

KVK 85048623 te Amsterdam